- Janny de Moor - https://www.jannydemoor.nl/nl -

Gewapende raap

Ingrediënten

Voor twee:

 

Wordt bereid in:

 

 

Erbij:

Op zoek naar een vegetarisch gerecht voor een diner uit de tijd van Erasmus, in 2017 in de Rotterdamse Markthal georganiseerd door stichting de Tijdtrap, vond ik in Gheeraert Vorselman: Eenen Nyeuwen Cook Boeck (1560, ed. Elly Cockx-Indestege, 1971) dit recept. Hier volgt het in mooi oud Nederlands:

 

Ghewapende rape, Rooms. 

Neemt een rape gesoden oft gebraden ende snijtse in terlinckstucken, ende neemt ooc vetten case die niet out en si ende snijtse oock in terlinckstucken, mer minder dan vander rapen. Dan legget in een panne met boteren eerst een lage van case, de tweede lage van rapen, ende dan weder van case, ende so voort ende stroyt tusschen elcke lage wat boteren ende specerien; dit is terstond genoech ende moet warm gheten zijn.

 

 Rooms wil zeggen dat het komt uit het Latijnse manuscript van Platina, eerste bibliothecaris van het Vaticaan (1474). Ghewapend betekende toentertijd in culinaire teksten zoveel als ‘gelardeerd’, hier dus met kaas. Terlinckstucken: de teerling was een dobbelsteen. Ook toen al gebruikt in kookboeken. Met specerien werden allerlei kruiden aangeduid, niet specifiek specerijen. Men at met de hand. En dat bleven we hier doen tot in de 18e eeuw. Tast toe!

Wijn: Sauvignon blanc

 

Menusuggestie: