- Janny de Moor - https://www.jannydemoor.nl/nl -

Normandische Appeltaart

Ingrediënten

Bakmateriaal:

 

Taart:

Rond 1600 telde men wel 300 appelrassen in Normandië. Nu zijn het er wat minder maar tot de Amerikaanse Golden Delicious, waarvoor wij onze sterappels en bellefleuren inruilden is het daar nooit gekomen. Maar als ze daar trots hun appels opnoemen beginnen ze met Belle de Boskoop. Jawel de Schone van Boskoop, ofwel onze onvergelijkelijke Goudrenet, in 1853 ontwikkeld te Boskoop. En dat is meteen ook de allerbeste appel voor deze Gâteau de pommes.

Dit bliksemtaartje kunt u warm als nagerecht geven of koud bij de koffie.