- Janny de Moor - https://www.jannydemoor.nl/nl -

Toscataart

Ingrediënten

Bakmateriaal:

 

Cake:

Tosca:

De Nederlandse namen voor traditioneel gebak getuigen, hoe stoer en smakelijk ook, bepaald niet van enige verfijning: Oudewijven, Spekkendikken, Roggeknarren, Kletskoppen (schurfthoofden), Kleikoeken, Turfjes en Strontboenjanhagel (werd gegeten na het boenen van de stal). Blijkbaar had dit volk eertijds geen boodschap aan de Europese stadscultuur die je wel heel duidelijk weerspiegeld ziet in de bakkunst van Denemarken. Daar vind je verschillende voorbeelden van muziek op de tong, zoals deze Toscataerte, waarmee de heldin Tosca uit de beroemde opera van Giacomo Puccini (1900) wordt geëerd.