- Janny de Moor - https://www.jannydemoor.nl/nl -

Worstebroodjes

Ingrediënten

Bakmateriaal:

 

Deeg voor 10 stuks:

 

Vulling:

 

Bestrijken:

‘De heerschende tijd der worstenbroodjes valt in op die Zaturdagen, gedurende welke de Roomsche Kerk veroorlooft vleesch te eten, zijnde van Kerstmis tot Maria Lichtmis’, schijft een zekere meneer Hoeufft in 1836 in een woordenboek van het Bredase dialect. Uit wat latere tijd horen we dat het broodje vooral op Verloren Maandag (na Driekoningen) wordt gegeten. Het wordt omschreven als iets uit Antwerpen: ‘met een worst erin’. Nu hoef je taalkundigen niet altijd te geloven, maar in dit geval hebben ze gelijk. De worst schijnt indertijd bij ellen en meters tegelijk te zijn verwerkt, in Brabant vooral op Vastenavond, maar ook op ‘een vergadering met worstebrood’. Dat was een jaarvergadering van de boerenbond, het waterschap, of de coöperatieve boterfabriek, waarop je net zoveel worstebrood kon eten als je wilde. Tegenwoordig is het ook nog een Nieuwjaarstractatie, een prettige oplossing voor mensen die het niet zo hebben op al dat heel vette en zoete. Een Brabantse bakker vertelde me dat zijn klanten altijd klagen over het feit dat het deeg zo los om het vlees zit. Maar als je het vlees eerst braadt en het deeg in reepjes eromheen wikkelt heb je daar minder last van.