- Janny de Moor - https://www.jannydemoor.nl/nl -

Zeeuwse mosselsoep

Ingrediënten

Voor vier:

 

Soep:

 

Garnituur:

Veel Zeeuwse mosselen belanden op buitenlandse tafels, al vinden ze in ons eigen land gelukkig steeds meer aftrek. En zo hoort het ook voor een volk dat ooit de mosselman gekend heeft.  In de Gouden Eeuw al wist men er raad mee, getuige een klucht van Bredero (1619) waarin Symen sonder Soetigheid  vertelt hoe zijn besje (=grootje) , dat liever stierf dan dat ze de dokter betaalde, zich wel af en toe een maaltje mosselen veroorloofde, want die kon ze gratis rapen en koken op gesprokkelde spaanders. In die dagen lustte men ze trouwens ook rauw met bier als ontbijt …  Maar ze kregen evengoed een plaatsje op de zwaar beladen feestdissen der rijken, zo verleidelijk afgebeeld door onze grote schilders. Wellicht verbaast u die hele fles wijn in deze Zeeuwse soep. Maar dan moet worden bedacht dat Middelburg tot het einde van de 17e eeuw een zeer belangrijke rol heeft gespeeld in de overslag van wijnen uit Frankrijk, zelfs uit Portugal, Spanje en Duitsland. Nederland heeft de Europese wijnhandel eeuwenlang beheerst! Nu heeft Zeeland nota bene zijn eigen wijnroute die vier wijngaarden met elkaar verbindt (www.wijnbouw.nl).

Wijn: Nederlandse Müller Thurgau